Wij kopen en verkopen altijd met transparante afspraken

Garantie

Bij The Guitar Company begrijpen we dat je een goed gevoel moet hebben alvorens je een gitaar koopt. Daarom hechten wij er veel waarde aan dat u daadwerkelijk met dat goede gevoel naar buiten kunt lopen als u een gitaar gekocht heeft. Bij The Guitar Company hebben wij dan ook de volgende twee speerpunten in ons beleid.

Vertrouwen
Wij van The Guitar Company vinden het belangrijk dat u van ons op aan kunt. Wij streven er dan ook naar om de gitaar zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw mogelijk te beschrijven. Wij pluizen de gitaar tot in de kleinste details uit, en daarmee zorgen wij ervoor dat u vertrouwen kunt hebben dat u koopt wat u wilt kopen!

Transparantie
Bij The Guitar Company staan wij voor transparante afspraken. Zowel de kopende als de verkopende partij moet weten waar hij of zij aan toe is. In het kader van transparantie werken wij dan ook graag samen met u. We nemen de gehele procedure graag met u door en tijdens het ondertekenen van een eventueel verkoopcontract wijzen wij u op alle rechten en plichten voor u als koper.

Consignatie

Op de gitaren die verkocht worden via consignatie is de garantie niet van toepassing. Deze instrumenten worden verkocht ‘as is’. Dit betekent dat de gitaren worden verkocht zoals ze worden aangeleverd. U kunt er wel van uitgaan dat de gitaar uitvoerig door onze experts gecontroleerd is op originaliteit, bouwstructuur en kwaliteit.

Bij het aankopen van een gitaar is het volgende van toepassing:

The Guitar Company is enkel aansprakelijk voor gebreken/beschadigingen welke aantoonbaar in ons beheer zijn ontstaan. Bij het kopen van een gitaar krijgt u een beschrijving van de conditie waarin het instrument verkeert. Daardoor weet je duidelijk waar je aan toe bent.

Wanneer u een gitaar via consignatie verkoopt is het volgende van toepassing:

Bij het aangaan van het consignatie contract komt de gitaar in het beheer van The Guitar Company. Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de gitaren. Mocht er toch iets gebeuren, dan zijn wij verantwoordelijk voor eventuele schade aan de instrumenten. Bij diefstal/brand wordt een beroep gedaan op onze verzekering. Na uitbetaling hiervan wordt het maximaal uitgekeerde bedrag voor The Guitar Company uitgekeerd aan de consignatiegever.

Gebreken of tekortkomingen

Wij streven ernaar om een zo accuraat en nauwkeurig mogelijke beschrijving van de door ons aangeboden instrumenten te geven. Echter is het niet uitgesloten dat er ondanks grondig onderzoek een foutieve of onvolledige vermelding wordt gemaakt.