The Guitar Company

5 star rating op Google & Reverb
Wereldwijde verzending
Verzending binnen 1 a 2 werkdagen
Verzending binnen 1 a 2 werkdagen
Wereldwijde verzending
Verzending binnen 1 a 2 werkdagen

Privacybeleid

The Guitar Company
Sint Bavostraat 27
4891 CG Rijsbergen
Nederland

+31 (0)76 230 50 69
E-mail: info@theguitarcompany.nl
Website: https://www.theguitarcompany.nl

Inschrijfnummer KvK: 69657947
BTW-nummer: NL002231766B66

Wij verwerken van u de volgende persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of vraagt ons te zoeken naar een specifieke gitaar:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;

Wij verwerken van u de volgende persoonsgegevens wanneer u bij ons een gitaar aanschaft:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Bezorgadres;
  • Telefoonnummer;
  • Betaalgegevens.

Afhankelijk van het feit of u bij ons de gitaar in de winkel koopt of online, hebben wij niet alle gegevens van u nodig.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– Het verzenden van berichten wanneer u een op zoek bent naar een specifieke gitaar;
– Het sluiten van een koopovereenkomst.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor doeleinden anders dan hierboven vermeldt.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief: tot het moment dat u aangeeft niet langer de nieuwsbrief te willen ontvangen.

Wanneer u ons gevraagd heeft te zoeken naar een specifieke gitaar: tot het moment dat u aangeeft niet langer op zoek te zijn, of een maand nadat een specifieke gitaar is gevonden en dit aan u is gecommuniceerd.

Wanneer u bij ons een gitaar heeft gekocht: zeven jaar vanwege de wettelijke bewaartermijn.

Nadat de bewaartermijn is verstreken zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

The Guitar Company neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

The Guitar Company gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Guitar Company en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@theguitarcompany.nl.

Indien wij twijfelen over uw identiteit, kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs te verstrekken om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

The Guitar Company neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@theguitarcompany.nl.

Deze privacy verklaring kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.